• 444 97 88
  • info@kepsas.com.tr

Serbest Tüketici olmak istiyorum, sayacım değişecek mi?

Serbest tüketici kapsamında yer alan tüketicilerin tedarikçisini seçme hakkını kullanmaları halinde; ortak veya birden fazla tüketim noktasındaki tüketici sayaçlarının, Kurum tarafından yayımlanan düzenlemeye uygun çok zaman dilimli ölçüm yapabilen elektronik sayaçlar olması zorunludur. Sayaçların değişimi Dağıtım Şirketleri tarafından bedel alınmadan yapılmaktadır.