• 444 97 88
  • info@kepsas.com.tr

Tüketim dönemi nedir?

Sayaçlar en az 25, en fazla 35 günlük dönemlerle dağıtım şirketi tarafından her takvim ayında bir defa okunur, bu okuma dönemi tüketim dönemini kapsamaktadır.