• 444 97 88
  • info@kepsas.com.tr

Mustafa Palancıoğlu

Mustafa Palancıoğlu

1970 yılı Kayseri doğumlu olan Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU, ilk, orta ve lise tahsilini Kayseri’de aldı. 1992 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümünden derece ile mezun oldu. Yine aynı üniversitede 1995 yılında “Aydın Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Tasarımı” başlıklı tezi ile Yüksek Lisans eğitimini yaptı. 1993 yılında Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Daha sonrasında 1997-2002 yılları arasında Amerika Birleşik Devletlerinde University of Maine’de Doktora eğitimini tamamladı. Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU, 2002 yılında Türkiye’ye dönüş yaparak Erciyes Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümünde 2009 yılına kadar Yardımcı Doçent olarak olarak görev yaptı. Ayrıca, Harita Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı ve Ölçme Tekniği Anabilim Dalı Başkanı, Develi Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyesi, Uluslararası Ofis AB Projeleri Koordinatörü, Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Danışmanı olarak farklı tarihlerde çeşitli görevlerde bulundu. Erciyes Üniversitesinde Harita, İnşaat, Endüstri, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği gibi birçok bölümde Konum Ölçmeleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Gayrimenkul Değerlemesi ve Yönetimi, Ölçme Bilgisi, Teknik İngilizce, Bilimsel Araştırma ve Sunum Teknikleri, Mühendislikte İnsan İlişkileri ve Girişimcilik gibi farklı alanlarda Lisans ve Yüksek Lisans dersleri verdi. Ayrıca, Erasmus Öğretim Üyesi değişimi programı kapsamında 2008 yılında İsveç Vaxjö Üniversitesinde kısa süreli ders verdi. Ulusal ve Uluslararası birçok bilimsel yayın, ödül ve plakete sahip olan Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU, birçok Tübitak ve Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma projesinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev yapmıştır. Ayrıca, birçok Avrupa Birliği Projesinin yürütücülüğünü yapan Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU bu kapsamda Çek Cumhuriyeti-Pardubice Üniversitesi ile “Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Avrupa Ülkelerinde Eğitimi ve Uygulaması”, Almanya-Huber A.Ş. ile “Belediyeler İçin Yenilikçi Çözümler Kapsamında Atıksu Arıtma Tesisleri”, Avusturya-Viyana Belediyesi ile “Avrupada Belediye Kapsamında Raylı Toplu-Taşım Sistem Uygulamalarının İncelenmesi” ve Macaristan-Budapeşte Belediyesi ile “Budapeşte Belediyesinde Belediye Uygulamaları ve Kentsel Dönüşümün İncelenmesi” başlıklı projeleri yürütmüştür. Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU, 2009 yılında T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı tarafından Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği görevine atanmıştır. Bu görevi kapsamında Kayseri, Sivas ve Yozgat il ve ilçelerinin kalkınma planlarınının hazırlanması, kamu ve özel sektör kurum projelerinin finansmanı ve uygulanması, bölge potansiyellerinin harekete geçirilmesi ve tanıtılması için yoğun faaliyetler yönetmiştir. PALANCIOĞLU, Kalkınma Ajansındaki görevinden 2014 yılı mahalli idareler seçimleri nedeni ile ayrılmış bulunmaktadır. Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU’nun uzmanlık alanları arasında yerel kalkınma, şehir planlama, kent bilgi sistemleri, uydu konum belirleme sistemleri, gayrimenkul yönetimi, kentsel dönüşüm, AB ve Tübitak projeleri gibi birçok alan yer almaktadır. Yurtdışında birçok ülkede toplantı ve proje çalışmaları kapsamında bulunan PALANCIOĞLU, evli ve 4 çocuk babası olup ileri derecede İngilizce bilmektedir.