• 444 97 88
  • info@kepsas.com.tr

KEPSAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığından Ortaklarımıza Duyuru

Şirketimiz 2018 Yılı ticari dönemine ait Olağan Genel Kurulu 08.04.2019 Tarihinde, Saat: 9:30’da Seyitgazi Mah. Hoca Ahmed Yesevi Bulvarı No:15 Melikgazi /KAYSERİ adresinde, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Ortaklarımızın Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 18/7. Maddesi kapsamında vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri, vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir. . 

Şirketimizin 2018 Yılı finansal tabloları, yönetim kurulu  yıllık faaliyet raporu ,bağımsız denetçi raporu ve yönetim kurulu kar dağıtım önerisini 25.03.2019 Tarihinden itibaren şirket merkez (Seyitgazi Mah. Hoca Ahmed Yesevi Bulvarı No:15 Melikgazi/KAYSERİ) Ankara Şube (Yıldızevler Mahallesi Rabindranath Tagore Caddesi 714.Sokak Vizyon Plaza 5/15 Çankaya/ANKARA) İstanbul Şube(Büyükdere cad. Özsezen iş merkezi NO:122/A Esentepe/Şişli/İSTANBUL) adreslerinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

 Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.