• 444 97 88
  • info@kepsas.com.tr

KEPSAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığından Ortaklarımıza Duyuru

Şirketimiz 2020 Yılı ticari dönemine ait Olağan Genel Kurulu 23.03.2021 Tarihinde, Saat: 10:30’da Hunat Mah. Hoca Ahmed Yesevi Bulvarı No:15 Melikgazi /KAYSERİ adresinde, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Ortaklarımızın Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 18/7. Maddesi kapsamında vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri, vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir. . 

Şirketimizin 2020 Yılı finansal tabloları, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetçi raporu ve yönetim kurulu kar dağıtım önerisini 08.03.2021 tarihinden itibaren şirket merkez (Hunat Mah. Hoca Ahmed Yesevi Bulvarı No:15 Melikgazi/KAYSERİ) Ankara Şube (Yukarı Dikmen Mahallesi Turan Güneş Bulvarı Yıldız Kule İş merkezi No: 106/46 Çankaya/ANKARA) İstanbul Şube (Büyükdere Cad. Özsezen iş merkezi NO:122/A Esentepe/Şişli/İSTANBUL) adreslerinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

  Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.