• 444 97 88
  • info@kepsas.com.tr

KEPSAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığından Ortaklarımıza Duyuru

Şirketimiz 2019 Yılı ticari dönemine ait Olağan Genel Kurulu 27.03.2020 Tarihinde, Saat: 10:30’da Hunat Mah. Hoca Ahmed Yesevi Bulvarı No:15 Melikgazi /KAYSERİ adresinde, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Ortaklarımızın Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 18/7. Maddesi kapsamında vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri, vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir. 

Şirketimizin 2019 Yılı finansal tabloları, yönetim kurulu  yıllık faaliyet raporu ,bağımsız denetçi raporu ve yönetim kurulu kar dağıtım önerisini 13.03.2020 Tarihinden itibaren şirket merkez (Huant Mah. Hoca Ahmed Yesevi Bulvarı No:15 Melikgazi/KAYSERİ) Ankara Şube (Yıldızevler Mahallesi Rabindranath Tagore Caddesi 714.Sokak Vizyon Plaza 5/15 Çankaya/ANKARA) İstanbul Şube(Büyükdere cad. Özsezen iş merkezi NO:122/A Esentepe/Şişli/İSTANBUL) adreslerinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

 Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.