• 444 97 88
  • info@kepsas.com.tr

TARİHÇE

Geçmişi 1928 yılına kadar uzanan Kayseri Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi (KEPSAŞ); “mülga” 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 3’üncü; Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in 39’uncu maddeleri uyarınca elektrik dağıtım şirketlerinin 01.01.2013 tarihi itibarı ile dağıtım ve perakende satış faaliyetlerini ayrıştırmasına yönelik yasal zorunluluk kapsamında kurulmuştur. Söz konusu faaliyetleri ayrıştırma işlemi Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından onaylanmış “Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerinin Hukuki Ayrıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar”a ve ilgili diğer yasal mevzuata göre yapılmıştır. Kalite anlayışının temeline “müşteri memnuniyetini” yerleştiren KEPSAŞ, 2015 yılında fiziki ayrıştırmayı da gerçekleştirerek yeni binasında hizmet vermeye başlamıştır.

KEPSAŞ, görev bölgesinde bulunan serbest tüketici niteliğine haiz olup bu hakkını kullanmayan ve serbest olmayan tüketiciler ile son kaynak tedarikçisi serbest tüketicilere EPDK tarafından belirlenen düzenlemeye tabi perakende satış tarifesi üzerinden elektrik satmakla görevlendirilmiştir. Bu kapsamda görevli tedarik şirketi statüsü ile Kayseri ve civarında 700.000’den fazla müşteriye elektrik perakende satış hizmeti; görevli tedarik şirketi lisansı uyarınca ülke çapındaki serbest tüketicilere de toptan ve perakende elektrik satışı yapılmaktadır. Ayrıca Ankara ve İstanbul şubeleri ile Türkiye genelindeki serbest tüketici niteliğine haiz müşteriler için faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Kalite, güven, sorumluluk, teknolojik değişim ilkelerinin yanı sıra standartlara da uyum sağlayan Kayseri Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi; ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir.

Sürdürülebilirliği sağlamak, farkındalık oluşturmak ve toplumsal faydayı artırmak amacıyla sosyal sorumluluk projelerinin de bilincinde olan KEPSAŞ, Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı protokoller kapsamında il, ilçe ve köylerde ilkokul öğrencilerine “Enerji Tasarrufu” temalı eğitimler ile resim yarışmaları düzenlemektedir. Erciyes Üniversitesi Kan Merkezinin daimi kan bağışçıları listesinde de yer alan KEPSAŞ çalışanları, duyarlı yaklaşımlarıyla kampanyaya destek vermektedir.

Köklü geçmişinden gelen tecrübesi ile müşterilerini, çalışanlarını ve iş ortaklarını ortak payda da buluşturan Kayseri Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi; yatırımları, geniş hizmet ağı ve maksimum müşteri memnuniyeti hedefleriyle sektörün lideri olma yolunda hizmetlerine 7/24 devam etmektedir.