• 444 97 88
 • info@kepsas.com.tr

POLİTİKALARIMIZ

Değerli Tüketicilerimiz

Politikamız:

 • KEPSAŞ’ a iletilen her türlü şikâyetin, etkili, verimli ve ücretsiz bir şekilde aşağıdaki ilkeler çerçevesinde ele alınarak değerlendirileceğini,
  • Tüketici Odaklılık,
  • Objektiflik,
  • Şeffaflık,
  • Gizlilik,
  • İzlenebilirlik ve Erişilebilirlik,
  • Hesap verebilirlik.
 • Şikâyetlerin tamamının çözüme kavuşturulması için gerekli tüm performansın harcanacağını,
 • Tüketici memnuniyetinin sağlanmasında ve şikâyetlerin değerlendirilmesinde yasal mevzuata uygun hareket edileceğini,
 • Tüketici haklarına uygun olarak, Şikâyetlerle ilgili kişisel bilgilerin gizliliğine riayet edileceğini,
 • Tüm başvuruların analiz edilerek hizmetlerimize yönelik iyileştirici faaliyetler yapılacağını,

Taahhüt ederiz.

Şirketimiz tarafından sizlere sunulan hizmetlerle alakalı her türlü şikâyet, dilek, istek ve önerilerinizi;

 • Merkezde KEPSAŞ Tüketici Hizmetleri Birimimize, İlçelerde ise ilçe Tüketici Hizmetleri Birimlerimize bizzat müracaat ederek,
 • İnteraktif erişim kanallarımızdan;
  • 444 97 88 numaralı telefondan çağrı merkezimizi arayarak,
  • kepsas.com.tr internet sitemizdeki formlardan,

Hizmetlerimiz hakkındaki şikâyet ve önerileriniz “Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi” yönetmeliğinde belirtilen süreler içerisinde ücretsiz olarak etkili ve verimli bir şekilde şirketimiz tarafından değerlendirilerek tarafınıza dönüş sağlanacaktır.

Şikâyet edilen hizmet, faaliyet, ürün, karar vb. sizler tarafından kabul edilmediğinde iç ve dış kaynaklı alternatif çözüm yolları hakkında tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.

 

 

Tüketici memnuniyetini sürekli artırmak için temel değerlerimiz doğrultusunda
hizmet vermekle birlikte, kalitenin sürekli olarak iyileştirilmesi için, en iyi
uygulamaları araştırıp en kısa sürede tüketicilerimizin hizmetine sunulmasını
sağlamaktır. Şirketimiz, kalite hedeflerini kurum genelinde ve birimler bazında
belirler ve bunları her yıl yeniden gözden geçirerek güncelleştirir. Elektrik satış
hizmetlerinin, belirlenen kalite politikasına uygun olarak sunulması, Yönetim
Kurulumuzun takibi, taahhüdü ve güvencesi altındadır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

 • Güven
 • Hizmet
 • Kalite
 • Tecrübe
 • Şeffaflık

 

KEPSAŞ, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin şartlarını yerine getirmeyi, etkinliğini sürdürmeyi ve sürekli geliştirme faaliyetini devam ettirmeyi, yasal şartlar ve müşteri şartlarını göz önünde bulundurarak mevcut ve oluşabilecek riskleri de dikkate almak yoluyla bilgi güvenliği gereksinimlerini karşılamayı, Bilgi Güvenliği Politikası olarak belirlemiş ve ilgili taraflara sunmuştur.